Choinka nadziei

Najpiękniejsza ozdoba świąteczna


Świetlica

szkolna działająca

w Szkole Podstawowej nr 64 w Krakowie

serdecznie zaprasza dzieci z klas I-IV do udziału

w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”

Celem

konkursu jest kształtowanie

wyobraźni, kreatywności, wrażliwości

 artystycznej dzieci, rozwijanie uzdolnień plastycznych,

oraz umiejętności wykorzystania różnych technik plastycznych.

Prosimy,

aby prace wykonane

były indywidualnie (prace zbiorowe nie będą

oceniane). Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Technika i forma

pracy dowolna (zawieszka, bombka, stroik, łańcuch dekoracja stojąca itp).

Prace

konkursowe należy dostarczyć

do świetlicy szkolnej  SP 64 w Krakowie do dnia

13.12.2021 r. Prosimy, aby każda praca podpisana była  imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem szkoły.

Dodatkowo należy dostarczyć listę zawierającą: imię i nazwisko autorów, wiek, imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela ze szkoły), nazwę szkoły, adres e-mail opiekuna.

Rozstrzygnięcie

konkursu i ogłoszenie wyników

odbędzie się 20.12.2021 r. (Laureaci konkursu zostaną

poinformowani mailowo) Prace konkursowe zostaną przekazane na charytatywny kiermasz

świąteczny w SP 64 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu proszę o kontakt z Barbarą Wróbel lub

Sylwią Woźniak,

tel. 12 411-15-28

bwrobel@vp.pl

Wychowawcy świetlicy


 

Komentarze