Choinka nadziei

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”

 


Świetlica

szkolna działająca

w Szkole Podstawowej nr 64 w Krakowie

serdecznie zaprasza dzieci z klas I-IV do udziału

w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”

Celem

konkursu jest kształtowanie

wyobraźni, kreatywności, wrażliwości

 artystycznej dzieci, rozwijanie uzdolnień plastycznych,

oraz umiejętności wykorzystania różnych technik plastycznych.

Prosimy,

aby prace wykonane

były indywidualnie (prace zbiorowe nie będą

oceniane). Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Technika i forma

pracy dowolna (zawieszka, bombka, stroik, łańcuch dekoracja stojąca itp).

Zdjęcie pracy

konkursowej należy wysłać na adres bwrobel@vp.pl

do dnia 20.12.2020 r.

Prosimy, aby każda praca podpisana była  imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem szkoły.

Dodatkowo w treści maila należy umieścić metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela ze szkoły), nazwę szkoły, adres e-mail opiekuna.

Rozstrzygnięcie

konkursu i ogłoszenie wyników

odbędzie się 22.12.2020 r. (Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą mailową)

 Prace konkursowe zostaną wydrukowane i staną się ozdobami „Choinki radości” tworzonej przez świetlicę w SP 64 .

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Barbarą Wróbel lub

Sylwią Woźniak,

tel. 12 411-15-28 lub

bwrobel@vp.pl

Wychowawcy świetlicy


Komentarze